63 osoby w naszym kościele

Drodzy parafianie!
Zgodnie z nowymi wytycznymi w naszym kościele od poniedziałku 20 kwietnia będzie mogło przebywać 63 osób- tylko i wyłącznie w maseczce lub z innym elementem osłaniającym usta i nos, a także w minimum 2 metrowych odstępach.

Prosimy o rozwagę, oglądanie Mszy świętych przy pomocy transmisji medialnych.