Boże Narodzenie

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. ( Iz 8,23-9,6)

Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego życzymy wszystkim parafianom i gościom pokoju od Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus. Niech te święta przepełnione będą miłością i życzliwością. Niech Bóg nam błogosławi na cały nadchodzący rok!