Czego potrzebuje moje dziecko? – wykład u św. Rodziny

Rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką wychowania dzieci zapraszamy na wykład profesora Andrzeja Ładyżyńskiego pt. “Czego potrzebuje moje dziecko”.

Wykład odbędzie się w niedzielę 20. stycznia w kaplicy Domu Katechetycznego przy kościele Świętej Rodziny ul. Monte Cassino. Wykład rozpocznie się ok. g. 11.20, tj. po Mszy Świętej parafialnej o g. 10.30. Będzie to kontynuacja tematu rozpoczętego 13. stycznia. W czasie trwania wykładu dzieci będą miały zapewnioną opiekę w sali nr 15 na parterze Domu Katechetycznego. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.