Katechezy eucharystyczne w naszej parafii!

Zapraszamy do udziału w katechezach o Eucharystii w naszej parafii! Chcemy zgłębiać historię, teologię, liturgię i piękno Sakramentu Eucharystii, by móc ją owocniej przeżywać i się nią karmić.