Rocznica objawień Pana Jezusa Miłosiernego

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

22 lutego 2022 roku przypada 91. rocznica objawień Pana Jezusa Miłosiernego Świętej Siostrze Faustynie w klasztorze w Płocku. Nasza patronka otrzymała wówczas polecenie od Pana Jezusa, aby namalować obraz według wizerunku, który ujrzała. Obraz ten, z podpisem JEZU UFAM TOBIE jest dziś czczony na całym świecie, a Pan Jezus dał czcicielom tego wizerunku wielkie obietnice. Już przy pierwszym objawieniu obrazu zapewnił, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48), a więc dał obietnicę wiecznego zbawienia. Obiecał także duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z ufnością miłosierni ludzie hints and tips prosić Go będą. Podaję ludziom naczynie – powiedział do Siostry Faustyny – z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).

W naszej parafii kult Miłosierdzia Bożego powinien być szczególnie żywy. Bardzo serdecznie zachęcamy, aby dziś odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jest to modlitwa, której słowa podyktował również sam Pan Jezus.
Jezu ufam Tobie!