0%

Czy spotkania grup domowych NewPastoral mają sympatyczną, swobodną i przyjazną atmosferę?

Tak, spotkania parafialnych grup domowych NewPastoral mają sympatyczną, swobodną i przyjazną atmosferę. Spotykamy się bowiem w naszych domach, w gronie rodzinnym i/lub przyjaciół, sąsiadów, koleżanek, kolegów lub znajomych (nawet “tylko z widzenia”). Zatem wśród osób i w miejscach, które sprzyjają atmosferze wzajemnej akceptacji, szacunku, pogodnemu nastrojowi, otwartości na drugiego człowieka. Ponadto tej bardzo dobrej atmosferze sprzyjają również program i zasady spotkań. Na każde spotkanie program jest już gotowy. Aby go zobaczyć (i np. wydrukować lub wyświetlić na swoim tablecie, laptopie lub telefonie komórkowym) wystarczy wejść na stronę internetową NewPastoral www.newpastoral.net/spotkania, a następnie przewinąć ją w dół do wybranego spotkania i kliknąć link do pliku pt. „Tekst na spotkanie”. Tuż obok pliku z programem spotkania jest tam widoczny plik zatytułowany “Recepta na udane spotkanie“. Zawiera on przejrzyście sformułowane zasady, jednakowe dla wszystkich spotkań grup domowych. Są one bardzo pomocne dla właściwego przebiegu i atmosfery naszych spotkań.

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20)