Duszpasterze

Księża dawniej posługujący w naszej parafii:

ks. Wojciech Borowski (wikariusz 2018-2023)
ks. Antoni Ablam (wikariusz 2019-2020)
ks. Igor Urban (wikariusz 2014-2019)
ks. Mariusz Sobkowiak (wikariusz, 2013-2018)
ks. Wojciech Jednoróg ( wikariusz, 2012-2014)
ks. Artur Moraczyński ( wikariusz, 2008-2013)
ks. Janusz Bobowski (wikariusz, 2008-2012)
ks. Norbert Jerzak (wikariusz, 2002-2008)
ks. Grzegorz Tabaka (wikariusz, 2002-2008)
ks. Zdzisław Madej (rezydent, 2003-2005)
ks. Grzegorz Trawka (proboszcz, 2002-2004)

Krótka galeria (2003-2023) [slajdy można zmieniać przyciskiem w lewym, dolnym rogu]:

dwudziestolecie