Kto to jest „gospodarz” małej grupy domowej NewPastoral?

Gospodarz parafialnej grupy domowej NewPastoral to osoba (parafianin lub parafianka):

  • która ma pragnienie poprowadzenia (lub już prowadzi) spotkań parafialnej grupy domowej NewPastoral;
  • która ma pragnienie zaproszenia (lub już zaprosiła) do siebie do domu na spotkania osoby (kilka, raczej nie mniej niż dwie) spośród swoich domowników (w tym np. chorych), członków rodziny, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, koleżanek i kolegów
  • która zarejestrowała się w naszej parafii wypełniając na katolickiej stronie internetowej NewPastoral przypisany naszej parafii formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: https://newpastoral.net/zgloszenie-gospodarza?parishId=335 ), dzięki czemu osoba ta posiada konto gospodarza dające przede wszystkim (po zalogowaniu się na konto gospodarza) pełny dostęp do filmów na każde spotkanie małej grupy domowej. Natomiast dostęp do wszystkich pozostałych materiałów na dane spotkanie, tj. pliku z programem/tekstem na spotkanie oraz pliku z zasadami przeprowadzania spotkań – nie wymaga zalogowania się na konto gospodarza (pliki te oraz krótkie zwiastuny filmów dostępne są tutaj: www.newpastoral.net/spotkania ).