Pieśni o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie

Hymn parafii. Pieśń o św. Faustynie.
Muzyka i słowa: ks. dr hab. Zdzisław Madej

 1. Święta Faustyno, kwiecie cnót
  do Ciebie prośby swe wznosi lud.
  Czas prawdy, miłości i łaski nam dał
  przez Ciebie światu nasz Bóg i Pan!Ref. Miłosierdziu Jezusa chwała, cześć
  Miłosierdzie Jezusa opiewać chcę,
  Miłosierdzie uwielbiać, wysławiać chcę,
  o Jezu Miłosierny, Ty zlituj się!
 2. Miłosierny Bóg i Ojciec nasz,
  przez ofiarę Chrystusa zbawił świat
  i w Sercu Jego zdroje łask.
  o Krwi i Wodo uświęcaj nas!
  Ref.
 3.  Z przebitego boku wytrysnęło nam
  i zdroje łask otworzył Pan.
  O Święta Krynico oczyszczaj nas,
  abyśmy miłością zmieniali świat.
  Ref.
 4. Siostro Faustyno patronuj nam
  wszak stoisz u Chrystusa ran,
  Twe życie w miłości przyniosło nam
  Miłosierdzie Jezusa-  króluj nam!
  Ref.

W każdym strapieniu

1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca – balsamem pociechy.

O miłosierny Boże

1.O miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój, 
Błagamy Cię w pokorze, ach ratuj naród Twój.
W cierpieniu, w każdej dobie, gdy trwogi przyjdzie czas,
Jezu, ufamy Tobie, że nie opuścisz nas.

2. O miłosierny Boże, o dobry Ojcze nasz,
błagamy Cię w pokorze: zwróć na nas świętą twarz.
O Jezu miłosierny, przyjmij ten rzewny śpiew,
Niech grzechy nasze zmyje Twa przenajświętsza krew.

Nasze plany i nadzieje

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Miłosierdziem Twoim, Panie

1. Miłosierdziem Twoim Panie
Miłosierdziem błyśnij nam,
I wysłuchaj to błaganie,
Którym nas natchnąłeś sam.

Ref: Miłosierdzia Jezu mój,
Wejrzyj z nieba na lud Twój.

2. Miłosierdzia dla grzeszników,
co zdradzili sprawę Twą.
Niech się zmienią w pokutników,
niech zapłaczą skruchy łzą.

3. Niech swe błędy już porzucą
i wyznaniem szczerym win
w Twe objęcia już się rzucą,
jako marnotrawny syn.