L. Służba Ołtarza

Liczy kilkudziesięciu ministrantów, wśród nich są ceremoniarze, lektorzy, ministranci i
kandydaci. Młodsi chłopcy działają w dwóch grupach pod wezwaniami patronów ministrantów: św.
Stanisława Kostki i św. Tarsycjusza. Cały rok chodząc na Msze święte i nabożeństwa,
zbierają punkty do grupowej punktacji. Pod koniec roku nagradzana zostaje grupa i
ministrant z największą liczbą punktów. Razem spotykają się na zbiórkach oraz na dniach skupienia, gdzie zgłębiają tajniki liturgii i uczą się jak służyć przy ołtarzu. Efekty prezentują na uroczystych asystach podczas Eucharystii w święta i ważne dni w parafii. Chłopcy zacieśniają swoje więzi grając wspólnie w piłkę nożną czy ping ponga w ramach turniejów ministranckich. W tym roku rozegrany został np. turniej piłkarski o puchar proboszcza.
Spotkania: czwartki o godz. 17.
Opiekun: ks. Daniel Potępa
Kontakt: Adam Szajner

7053824_orig

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się,             przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  2. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich “świadomie i owocnie”.
  3. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
  4. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
  5. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  6. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

 

Mi _ (32)