Skauci Europy

Przy parafii św. Faustyny działa 2. Gromada Wrocławska Skautów Europy. Składa się ona z
około 20 dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat. Ten przedział wiekowy nazywany jest
wilczkami.
Praca w drużynie przebiega w oparciu o „Księgę Dżungli” Rudyarda Kiplinga, która jako
świat bajkowy, pomaga stworzyć najlepszą przestrzeń do przygody i zdobywania wiedzy.
Skauting ma pięć głównych celów:
Bóg – skauting chce pomóc każdemu w odnalezieniu sensu swojego życia w łączności z
miłością Stwórcy. Osobista modlitwa, spotkanie z duszpasterzem, odkrywanie kultury
chrześcijańskiej, korzystanie z sakramentów, są środkami, które mają w tym pomóc.
Służba – jak wszystko w harcerstwie, duch służby jest kształtowany poprzez bardzo
konkretne środki. Najważniejszym z nich jest codzienny dobry uczynek.
Zmysł praktyczny – skauting, chce rozwijać kreatywność, wyobraźnię, zaradność i zdolności
manualne dziecka.
Zdrowie – troska o zdrowie i rozwój fizyczny. Życie na łonie przyrody pozwala odnaleźć
równowagę życia i jego harmonię. Dbanie o ciało to także panowanie nad nim.

Charakter – odwaga, wytrwałość, silna wola, pokonywanie siebie, pokonywanie lęku przed
wysiłkiem. Harcerstwo chce pomóc każdemu dziecku, by nabrało zaufania do samego siebie
i by nie lękało się życia, ale podchodziło do niego z ufnością i radością.
Spotkania: soboty od 9.30 do 12.00 oraz wyjazdy i obóz letni
Opiekun: ks. Daniel Potęba
Kontakt: Marta Broniszewska