Krwi Chrystusa

Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i
wspólnie oddają swój czas, modlitwę, pracę i zdrowie na rzecz Kościoła. Grupa jest
podzielona jest na siedmioosobowe Róże, tworzące części Różańca do Krwi Chrystusa.
Wspólnota włącza się działalność charytatywną, zbieranie ofiar, wspomaganie inicjatyw
parafialnych, organizację pielgrzymek. W poniedziałki grupa rozważa Pismo św. odmawia
Różaniec i Litanię do Krwi Chrystusa. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie formacyjne z
udziałem siostry Adoratorki z domu prowincjalnego, a przynajmniej raz w roku członkinie
grupy uczestniczą w spotkaniach formacyjnych w Centrum Duchowości im. św. Marii De
Mattias w Bolesławcu.
Spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca
– godz. 17:15  koronka do Krwi Chrystusa
– godz. 18:00 Msza św. w intencji wspólnoty, po Mszy św. wieczornej spotkanie w dolnej
salce kościoła
Opiekun: ks. Daniel Potęba
Kontakt: Teresa Grzebalska