0%

Obietnice Pana Jezusa dla ludzi modlących się Koronką

Pan Jezus obiecał – przez św. Faustynę – szczególne łaski dla osób modlących się tą Koronką. Warunkiem wysłuchania tej modlitwy jest ufność wobec Pana Boga i miłosierdzie względem bliźnich.

Co obiecał Pan Jezus? Wiele łask, oto niektóre z nich:

  • wysłuchiwanie próśb osób modlących się Koronką (Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą – por. wers nr 1541 w „Dzienniczku” św. Faustyny),
  • grzesznikom – spokój dla ich dusz oraz szczęśliwą godzinę dla nich gdy będą umierali (Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa – por. wers nr 1541 w „Dzienniczku” św. Faustyny),
  • dla konającychłaskę spokojnej i szczęśliwej śmierci (Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę (…). Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnie duszę – por. wers nr 811 w „Dzienniczku” św. Faustyny).

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Konkordancji – pomaga ona (wystarczy wpisać słowo np. Koronka lub frazę) szybko odszukać fragmenty „Dzienniczka”, w których dane słowo (lub fraza) występuje. Wyszukiwanie ułatwia zaznaczenie tłustą czcionką i kursywą słów Pana Jezusa.