Żywy Różaniec

To grupa ludzi, którzy modlą się każdego dnia na różańcu. Powstała jako jedna z pierwszych
wspólnot w parafii, w 2003 roku i obecnie liczy ok. 100 osób.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca członkowie spotykają się na Eucharystii sprawowanej w
intencji wspólnoty (wcześniej modlą się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny, a w okresie Wielkiego Postu – Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej).
Odmawiają wspólnie Modlitwę Różnicową przed Najświętszym Sakramentem z rozważaniem
tajemnic. Po modlitwie następuje wymiana tajemnic i ich błogosławieństwo. Osobom chorym,
które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, panie zelatorki zanoszą „tajemniczki” do domu.
Widocznym znakiem wspólnoty podczas uroczystości parafialnych jest sztandar Królowej
Różańca Świętego ufundowany przez jej członków.
Spotkania: pierwsza sobota miesiąca
godz. 8:00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 8:30 – Modlitwa Różańcowa
godz. 9:00 – Msza św. połączona ze zmianą tajemnic różańcowych
Opiekun: ks. proboszcz Marek Dutkowski
Kontakt: Bożena Siudzik