Święto Chrztu Pańskiego – Ogłoszenia parafialne – 09.01.2022

  1. Niedziela Chrztu Pańskiego niech będzie przypomnieniem naszego własnego chrztu i wdzięczności Bogu za wszczepienie w Jezusa Chrystusa i włączenie do wspólnoty Kościoła.
  2. W przyszłą niedzielę zbiórka na Parafialny Kielich Życia, dzieło charytatywne naszej parafii.
  3. Przed ołtarzem św. Faustyny są wyłożone foldery z życia naszej parafii w latach 2020 i 2021. Dziękuję wszystkim osobom które przyczyniły się do powstania tego rocznika. Szczególnie dziękuję P. Małgorzacie Wanke-Jakubowskiej za redakcje, Iwonie Szajner za współpracę przy redagowaniu folderu, P. Adamowi Kenwie za opracowanie graficzne, autorom zdjęć: Małgoracie Wanke-Jakubowskiej, Krzysztofowi Mazurowi, Michałowi Siudzikowi, Stanisławowi Gmyrkowi, Iwonie Szajner, Marcinowi Kuczajowi. Dobrowolne ofiary prosimy składać do skarbony umieszczonej przy stoliku z folderami.
  4. W tym roku ze względów epidemicznych forma kolędy uległa zmianie. Zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic na godz.18:00 na wspólną mszę św. kolędową. Prosimy przynieść w pojemniku wodę, którą poświęcimy. Każda rodzina otrzyma tekst błogosławieństwa domu. Po powrocie z Mszy św. gospodarz domu odmówi modlitwę o błogosławieństwo domu i pokropi wodą święconą swoje mieszkanie. Przy okazji kolędy będzie można złożyć dobrowolne    ofiary przeznaczone na dalsze prace w naszym kościele i cele diecezjalne.