V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020r.

 1. Z niedzielą dzisiejszą wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu – w czas Męki Pańskiej. Pamiętajmy, byśmy w ciągu tych dwóch tygodni znaleźli czas na sprawę najważniejszą: na przemyślenie i przemodlenie tajemnicy Odkupienia.
 2. Arcybiskup Józef Kupny udziela dyspensy na czas nieokreślony (tzn. do odwołania) od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i inne dni świąteczne nakazane wiernym archidiecezji wrocławskiej.
 3. Ze względu na wprowadzenie przez władze państwowe stanu epidemii, w Mszach św. może brać udział maksymalnie 5 osób. Po każdej Mszy św. (w niedziele i dni powszednie) osobom, które nie będą na Mszy św. będzie udzielana Komunia św.
 4. Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-18:00.
 5. Spowiedź św. w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) w kancelarii parafialnej w godz.10:00-11:00, oraz 17:00-18:00. Można również umawiać się indywidualnie na spowiedź św. z kapłanem.
 6. Zostały odwołane nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali oraz odwiedziny ludzi chorych w okresie przedświątecznym (za wyjątkiem w sytuacji zagrażającej ich życiu).
 7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Dodatkowa Msza św. o godz. 15:00. W tym dniu na Mszach św. pomija się błogosławieństwo palm.
 8. “Rekolekcje z Poncjuszem Piłatem” prowadzi ks. prof. Franciszek Longschamps de Berier od 29. marca do 1. kwietnia:
  Dzień pierwszy
  Niedziela, 29 marca 2020 r., Ewangelia J 11,1-45
  https://www.youtube.com/watch?v=WZJEcHITSAE

  Dzień drugi
  Poniedziałek, 30 marca 2020 r., Ewangelia J 8,1-11
  https://www.youtube.com/watch?v=UNyoijKkae8

  Dzień trzeci
  Wtorek, 31 marca 2020 r., Ewangelia J 8,21–30
  https://www.youtube.com/watch?v=JLJSvZ6ek1I

  Dzień czwarty
  Środa, 1 kwietnia 2020 r. , Ewangelia J 8,31–42
  https://www.youtube.com/watch?v=oEIW9ju0vDc

  Z powodu niemożności uczestniczenia na rekolekcjach w kościele zachęcamy do wysłuchania tych nauk drogą elektroniczną!