90. rocznica Objawień Pana Jezusa Miłosiernego

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).
22 lutego 2021 roku przypada 90. rocznica objawień Pana Jezusa Miłosiernego Świętej Siostrze Faustynie w klasztorze w Płocku. Nasza patronka otrzymała wówczas polecenie od Pana Jezusa, aby namalować obraz według wizerunku, który ujrzała. Obraz ten, z podpisem JEZU UFAM TOBIE jest dziś czczony na całym świecie, a Pan Jezus dał czcicielom tego wizerunku wielkie obietnice. Już przy pierwszym objawieniu obrazu zapewnił, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48), a więc dał obietnicę wiecznego zbawienia. Obiecał także duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z ufnością miłosierni ludzie prosić Go będą. Podaję ludziom naczynie – powiedział do Siostry Faustyny – z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).