Sprawozdanie z życia Parafii św. Faustyny w roku 2018

Drodzy Parafianie!

Dziękuję za Waszą troskę o nasz kościół. Za Waszą obecność w tym Domu Bożym na Mszach św., na nabożeństwach i na prywatnej modlitwie, za budowanie naszego kościoła zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

Rok 2018 był rokiem szczególnym w dziejach naszej Ojczyzny. Przeżywaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2019. Zawierzamy naszą Parafię Panu Bogu i Matce Najświętszej. Z wiarą powtarzamy słowa, które przekazał Pan Jezus siostrze Faustynie “Jezu ufam Tobie”.

Był to 15. rok działalności naszej parafii. Posługę duszpasterską pełniło 4 księży: ks. Marek Dutkowski (proboszcz), ks. Mariusz Sobkowiak (wikariusz) – do 30 czerwca,   ks. Igor Urban (wikariusz) i od 1 września ks. Wojciech Borowski (wikariusz).

1. Życie religijne

– w każdą niedzielę odprawialiśmy 7 mszy św., w dni powszednie 3 msze św.

– rozdano ok. 145.000 komunii św.

– sakrament chrztu przyjęło 66 dzieci

– I Komunia św. – 110 dzieci klas III

– sakrament bierzmowania – 11 osób

– sakrament małżeństwa – 13 osób

– zmarło 90 parafian

-do ponad 50 osób starszych i chorych udają się kapłani w I soboty miesiąca z posługą sakramentalną

– rekolekcje adwentowe prowadził o. Mariusz Simonicz, a rekolekcje wielkopostne – ks. Jacek Froniewski

– zorganizowano pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, a także do miejsc kultu religijnego w Polsce. Szczególne podziękowanie za organizacje pielgrzymek krajowych składam P. Teresie Grzebalskiej.

2. Grupy modlitewne i stowarzyszenia działające w naszej parafii

Rada Parafialna, Wspólnota Żywego Różańca, Grupa Miłosierdzia Bożego, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa i Apostolstwo Dobrej Śmierci, Akcja  Katolicka, Kręgi Domowego Kościoła, Odnowa w Duchu Świętym, Chór Parafialny “Faustinum”, Schola dziecięca, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”, Eucharystyczny Ruch Młodych, Czeladnicy św. Józefa, Grupa modlitwy Kontemplacyjnej, Liturgiczna służba Ołtarza.

3. Dokonania gospodarcze

– prace na wieży kościoła (uszczelnienie żaluzji)

– Uszczelnienie parapetów w oknach górnych kościoła, udrożnienie rynien na kościele

– zakup materiałów budowlanych do prac na wieży kościoła

– namalowanie dwóch nowych obrazów (Chrzest Pana Jezusa, Święta Rodzina)

– prace w piwnicy kościoła (pomieszczenia Czeladników św. Józefa)

– zakup płyt gresowych na posadzkę w piwnicy kościoła

– zamontowanie tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do kościoła

– wykonanie ławki kamiennej z piaskowca w ogrodzie przed plebanią

– zamontowanie lampy LED w kościele

4. Zamierzenia na rok 2019

– konfesjonał dźwiękoszczelny

– dalsze prace przy witrażach

– prace na wieży kościoła i w piwnicach.