V Niedziela Wielkiego Postu B – Ogłoszenia parafialne – 21.03.2021r.

  1. Z niedzielą dzisiejszą wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu – w czas Męki Pańskiej. Pamiętajmy, byśmy w ciągu tych dwóch tygodni znaleźli czas na sprawę najważniejszą: na przemyślenie i przemodlenie tajemnicy Odkupienia.
  2. W czwartek, 26 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to również Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do włączenia się w dzieło Duchowej adpocji dziecka poczętego. Od 19 marca do 25 marca trwa Tydzień Modlitw o ochronę życia. Modlitwy w czasie wieczornej Mszy św.
  1. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz.9:30, 17:00 i 18:30. W niedziele Gorzkie Żale o godz.17:00.
  2. Nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi św. dla LSO i ich rodzin w sobotę 27 marca o godz.10;00.
  3. Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.
  4. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka na Parafialny Kielich Życia, dzieło charytatywne naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary.