Zapraszamy na modlitwę kanonami z Taize i spotkanie dla osób związanych z ESM