III Niedziela Adwentu

  1. ogloszenia_0Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy Niedzielą Gaudete – „Radujcie się”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
  2. Również w dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. dr Bolesław Orłowski – Oficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu.
  3. W przedsionku kościoła osoby z grup modlitewnych rozprowadzają opłatki wigilijne.
  4. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
  5. W przyszłą niedzielę zbiórka na Parafialny Kielich Życia, dzieło charytatywne naszej parafii.
  6. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka na potrzeby Kościoła żyjącego na Wschodzie. Chcemy pośpieszyć z pomocą naszym braciom i siostrom żyjącym poza wschodnią granicą