XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.10.2017R.

  1. Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17:15.
  2. W poniedziałek (2.X.) o godz. 16:30 koronka do Krwi Chrystusa, o godz. 18:00 Msza św. w intencji Ojczyzny i Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Po Mszy św. spotkanie wspólnoty w dolnej sali kościoła.
  3. We wtorek 3.X. o godz. 16:30 Różaniec Apostolstwa Dobrej Śmierci, o godz.18:00Msza św. w intencji Apostolstwa.
  4. W czwartek 5. października odpust ku czci św. Faustyny, naszej Patronki. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00.
  5. W sobotę 7. października wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W tym dniu o godz. 8:00 Godzinki do Najświętszej Maryi Panny, o godz. 8:30 Różaniec, o godz.9:00 Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca.
  6. W przyszłą niedzielę 9. października obchodzimy XVII Dzień Papieski ustanowiony w roku 2000 jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny. Społecznym wymiarem Dni Papieskich jest pomoc materialna dla ubogiej, uczącej się młodzieży polegającej na zbiórce pieniędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja wspiera pomocą stypendialną młodych ludzi, pochodzących ze wsi lub małych miast.  Po Mszy św. będzie można złożyć  do puszek ofiary przeznaczone na ten cel.