Pomagamy Ukrainie

W ramach akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy parafialna grupa wolontariatu zbiera informacje kto i jak w parafia może pomóc. Z przychodzących informacji wynika, że najbardziej potrzebne będą miejsca do zakwaterowania. W ogromnej większości przyjeżdżają matki z dziećmi. Zachęcamy do zadeklarowania pomocy wypełniając poniższy formularz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ1hWl2vX-Z0Sr8FNRFHLuRtJqz5LMrfVFTxnjMix_ymAUaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0