Podsumowanie ankiety parafialnej

Jak Państwo może pamiętają, w ubiegłym roku została w naszej parafii przeprowadzona ankieta. Jej inicjatorami byli Ks. Proboszcz i osoby z naszej parafii uczestniczące w parafialnym zespole Synodu o synodalności. Celem ankiety było danie możliwości wypowiedzenia się mieszkańcom naszej parafii i osobom nią zainteresowanym. Nie było zaś jej celem uzyskanie jakiejś informacji statystycznej o parafii. Temat ankiety dotyczył następujących trzech zagadnień: co myślimy o naszej wierze i o naszej parafii; czego byśmy potrzebowali od naszej parafii oraz czym moglibyśmy się przysłużyć naszej wspólnocie parafialnej? Ankietę łącznie wypełniło 150 osób (100 osób w wersji papierowej, 50 osób – w internecie). Ankieta była anonimowa. Generalny wydźwięk odpowiedzi na pytania w ankiecie jest taki, że dobrze się czujemy i odnajdujemy w naszej wspólnocie parafialnej – przynajmniej większość spośród tych Państwa, którzy wzięli udział w ankiecie. Osobom, które wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy – w imieniu Księdza Proboszcza. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Państwa do zapoznania się z zapowiedzianym podsumowaniem naszej parafialnej ankiety.

Ankieta parafialna - opracowanie