Uroczystość Wszystkich Świętych – Ogłoszenia parafialne – 01.11.2022r.

  1. Wkraczamy w miesiąc modlitewnej pamięci o zmarłych. Niech modlitwa za nich będzie wyrazem naszej wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie. Niech będzie, chociaż częściowym spłaceniem naszego długu wdzięczności wobec naszych bliskich zmarłych. Gromadźmy się w tym czasie w naszych świątyniach, w których kiedyś, przed nami oni się modlili i prośmy dobrego i miłosiernego Pana o szczęśliwą wieczność dla naszych drogich bliskich, którzy przed nami odeszli do Pana.
  2. W tych dniach to nasze zamyślenie o śmierci, o przemijaniu i wieczności nich będzie okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: w sąd Boży, w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje czyny. Uczą nas tego i o tym przypominają groby naszych przodków – zwłaszcza tych, którzy swoje życie oddali, aby inni mogli żyć.
  3. Nasza modlitwa wyrazi się szczególnie w dniu jutrzejszym, który w Kościele jest Dniem Zadusznym, dniem szczególnej modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych. Msze św.  w naszym kościele godz.7:00, 9:00 i 18:00.
  4. Modlitwa wypominkowa za zmarłych od 2 listopada o godz.17:15. Porządek nabożeństw na stronie internetowej.