Niedziela Palmowa – Ogłoszenia parafialne – 28.03.2021r.

W związku z ograniczoną liczbą wiernych mogących uczestniczyć w Mszy św. ( 50 OSÓB ) wprowadzamy  dodatkową Mszę św., dzisiaj w Niedzielę Palmową o godz.16:00.

  1. W Wielki Czwartek, przeżywamy dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowanao godz. 17:00, 18;00 i 19:00.
  1. Wielki Piątek, dzień i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. O godz. 8:00 zapraszamy na Ciemną Jutrznię. O godz.15:00 – Droga krzyżowa Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o godz. 17:00 , 18:00, 19:00. Po skończonej liturgii adoracja SME Networks przy Bożym Grobie do godz. 22:00. W Wielki Piątek rozpoczęcie nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
  2. Wielka Sobota, czas cichej zadumy nad tajemnicą odkupienia człowieka. O godz. 8:00 – Ciemna Jutrznia.
  3. Świecenie pokarmów wielkanocnych od 10:00 do 16:00 co pół godziny.
  4. Liturgia Wigilii Paschalnej o 17:00, 19:00, 21:00.
  5. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego z dodatkową Mszą św. o godz.17:00.